ลงทะเบียนชุมนุม

ลงทะเบียนชุมนุม ---> (คลิกที่นี่)

เอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม (PDF คลิกที่นี่)

2. แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม (DOC คลิกที่นี่)

3. ปกแบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม (PDF คลิกที่นี่)