รายชื่อนักเรียนที่เลือกคิดเลขเร็ว 3 (22)
.
ͧ
Ţ
ʡ
1
27764
.1
11
11
ʴͧ
2
26400
.3
7
7
ѷʹ
3
26570
.3
11
21
óѭʹ