เมนูหลัก

· หน้าแรก
· Oxford English Testing
· ECHO English
· ENG 24
· DLIT Classroom
· ใบความรู้/แบบทดสอบ
· การศึกษาและวิชาการ
· กิจกรรมในโรงเรียน
· ความภาคภูมิใจ
· กรอกข้อมูล ก.พ.๗
· ประกาศเจตจำนงสุจริต
· เลือกวิชาเลือก 1/61
· กิจกรรมลดเวลาเรียน 1/61
· ตารางเรียน ตารางสอน 1/61
· งานวัดผลครู
· งานประกันคุณภาพ
· แบบคำร้องวิชาการ
· รวมเอกสาร/พิมพ์เกียรติบัตร
· ระบบสมาชิก

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 27
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่

      อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ต่อต้านยาเสพติด นักเรียน ม.1
15-16 มิถุนายน 2561

      วันไหว้ครู 2561
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนกันทรารมณ์
ประจำปีการศึกษา 2561
14 มิถุนายน 2561

      พานไหว้ครู 2561
พานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
13 มิถุนายน 2561

      พิธีมอบปลอกแขน สภานักเรียน
พิธีมอบปลอกแขน สภานักเรียน
ปีการศึกษา 2561
11 มิถุนายน 2561

      ค่ายพี่น้องสัมพันธ์ ครั้งที่ 26
ค่ายพี่น้องสัมพันธ์ สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 26
8 มิถุนายน 2561

      กิจกรรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน
9 พฤษภาคม 2561

      พิธีเชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน
พิธีเชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปีที่ 10
1 มิถุนายน 2561

      กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
25 พฤษภาคม 2561

      กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม 2561

      ปฐมนิเทศนักเรียน 2561
ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561
17-18 พฤษภาคม 2561

      ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
ยินดีต้อนรับ นายเยี่ยม ธรรมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
15 พฤษภาคม 2561

      ประธานนักเรียน 2561
ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561
21 กุมภาพันธ์ 2561

      อบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์
การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์
19-23 มีนาคม 2561

      ประชุมสรุปผลพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การประชุมสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปี 2560
15 มีนาคม 2561

      พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน ม.3 และ ม.6
ปีการศึกษา 2560
23 กุมภาพันธ์ 2561

      ติว O-NET ม.6
ติว O-NET ม.6
5-22 กุมภาพันธ์ 2561

      การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน
การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน
20 กุมภาพันธ์ 2561

      เดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ
เดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ
15 กุมภาพันธ์ 2561

      K.R. Open House และตลาดนัดชุมนุม
K.R. Open House และตลาดนัดชุมนุม
14 กุมภาพันธ์ 2561

      เข้าค่ายกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2
เข้าค่ายกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2
9-10 กุมภาพันธ์ 2561

      พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาด
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
กิจกรรมยุวกาชาด
9 กุมภาพันธ์ 2561

      การนิเทศสหวิทยาเขตกันทรารมย์
การนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สหวิทยาเขตกันทรารมย์
7 กุมภาพันธ์ 2561

      พิธีทำบุญตักบาตร
พิธีทำบุญตักบาตร
30 มกราคม 2561

      Big Cleaning Day
Big Cleaning Day
26 มกราคม 2561

      กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมรักการอ่าน
25-30 มกราคม 2561

      ติว O-NET ม.3
ติว O-NET นักเรียน ม.3
โรงเรียนกันทรารมณ์
22 ก.พ. 2561 - 2 ม.ค. 2561

      แนะแนว ม.6
แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ นักเรียน ม.6
โรงเรียนกันทรารมณ์
17 มกราคม 2561

      วันครู 2561
กิจกรรมวันครู อำเภอกันทรารมย์
15-16 มกราคม 2561

      ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโดมบริเวณหน้าเสาธง
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโดมบริเวณหน้าเสาธง
โรงเรียนกันทรารมณ์
6-7 มกราคม 2561

      กีฬาภายใน 2560
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
27-29 ธันวาคม 2560

      กิจกรรมวันคริสต์มาส 2017
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2017
25 ธันวาคม 2560

      พิธีมอบรางวัลกิจกรรมวันคริสต์มาส
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2017
25 ธันวาคม 2560

      การพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
23-24 ธันวาคม 2560

      K.R. IDOL 2560
K.R. IDOL เก่งและดี ประจำปี 2560
15 ธันวาคม 2560

      พิธีมอบรางวัล การแข่งขันกีฬา 2560
พิธีมอบรางวัล การแข่งขันกีฬา 2560
15 ธันวาคม 2560

      วันวชิราวุธ
วันวชิราวุธ ประจำปี 2560
25 พฤศจิกายน 2560

      การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2560
2 ธันวาคม 2560

      พิธีปฏิญานตนผู้บำเพ็ญประโยชน์
พิธีปฏิญานตนและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์
ระดับชั้น ม.1
29 พฤศจิกายน 2560

      การตรวจสมรรถภาพทางกายนักเรียน
การตรวจสมรรถภาพทางกายนักเรียน
27 พฤศจิกายน 2560

      กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
25 พฤศจิกายน 2560

      English Camp 2017
English Camp 2017
25 พฤศจิกายน 2560

      โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู
โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู
ในสถานศึกษา
25 พฤศจิกายน 2560

      แนะแนวการศึกษาต่อ
แนะแนวการศึกษาต่อ
22 พฤศจิกายน 2560

      การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ระดับภาค และการประกวดแต่งคำประพันธ์
11 พฤศจิกายน 2560

      การแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์
การแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 สพม.28
5 พฤศจิกายน 2560

      สอบธรรมสนามหลวง
สอบธรรมสนามหลวง
สนามสอบโรงเรียนกันทรารมณ์
9 พฤศจิกายน 2560

      กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันลอยกระทง
ฟ้อนกระทงสายถวายพุทธบูชา
3 พฤศจิกายน 2560

      การแข่งขันคณิตศาสตร์ จังหวัดศรีสะเกษ
การแข่งขันคณิตศาสตร์
จังหวัดศรีสะเกษ สพม.28
3 พฤศจิกายน 2560

      การแข่งขันหุ่นยนต์ จังหวัดศรีสะเกษ
การแข่งขันหุ่นยนต์
จังหวัดศรีสะเกษ สพม.28
2 พฤศจิกายน 2560

      ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนกันทรารมณ์
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
26 ตุลาคม 2560

      พิธีทำบุญตักบาตร
พิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
25 ตุลาคม 2560

      วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2560

      ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
30 กันยายน 2560

      100 ปีธงชาติไทย
วันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย
28 กันยายน 2560

      เกษียณอายุราชการ 60
เกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนกันทรารมณ์
22 กันยายน 2560
[ ภาพชุด 1 ]       [ ภาพชุด 2 ]       [ ภาพชุด 3 ]       [ ภาพชุด 4 ]

      วันสันติภาพสากล
กิจกรรมวันสันติภาพสากล
21 กันยายน 2560

      การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
15 กันยายน 2560

      วันเยาวชนแห่งชาติ 60
วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
14-20 กันยายน 2560
[ ภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 ]         [ ภาพกิจกรรม ชุดที่ 2 ]

      การประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.28
การประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.28
13 กันยายน 2560

      การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.28
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.28
หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์
28 สิงหาคม 2560

      การนิเทศสหวิทยาเขตกันทรารมย์
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา
สหวิทยาเขตกันทรารมย์
23 สิงหาคม 2560

      วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2560
22 สิงหาคม 2560

      K.R. Got Talent
K.R. Got Talent
22 สิงหาคม 2560

      วันแม่แห่งชาติ 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
11 สิงหาคม 2560

      การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีงบประมาณ 2560-2564
28-29 กรกฎาคม 2560

      ระบบบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
26-27 กรกฎาคม 2560

      MATH & CAMP 2017
MATH & CAMP 2017
22-23 กรกฎาคม 2560

      STEM Education
การเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
STEM Education
15-16 กรกฎาคม 2560

      อบรมแกนนำเพื่อนนักเรียน YC
อบรมแกนนำเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษา YC
7-8 กรกฎาคม 2560

      อบรมการใช้โปรแกรม GSP
อบรมการใช้โปรแกรม GSP
นักเรียนระดับชั้น ม.1
7-8 กรกฎาคม 2560

      พิธีเปิด สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 7
การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 7
7-15 กรกฎาคม 2560

      พิธีทบทวนคำปฎิญาณลูกเสือ
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและเดินสวนสนาม
ลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนกันทรารมณ์
5 กรกฎาคม 2560

      พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนกันทรารมณ์
5 กรกฎาคม 2560

      กิจกรรมแปรงฟัน
กิจกรรมแปรงฟันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันคล้ายวันสวรรณคตสมเด็จย่า
4 กรกฎาคม 2560

      โครงการปลูกป่าเพื่อพ่อ
โครงการปลูกป่าเพื่อพ่อ
4 กรกฎาคม 2560

      โครงการยุวชนประกันภัย
โครงการยุวชนประกันภัย
29 มิถุนายน 2560

      วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ
29 มิถุนายน 2560

      วันสุนทรภู่ 2560
รำลึกครูกลอนสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2560

      วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน 2560

      พิธีไหว้ครู 2560
พิธีไหว้ครู 2560
15 มิถุนายน 2560

      ค่ายสานฝันสู่มหาวิทยาลัย 60
ค่ายพี่น้องสัมพันธ์ สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 25
9-11 มิถุนายน 2560

      พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา
กับผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
31 พฤษภาคม 2560

      วันงดสูบบุหรี่โลก
เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม 2560

      พิธีสวมปอกแขน คณะกรรมการสภานักเรียน
พิธีสวมปอกแขน คณะกรรมการสภานักเรียน
17 พฤษภาคม 2560

      เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์
เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 วิชาคณิตศาสตร์
12 พฤษภาคม 2560

      มอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560
มอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560
19 เมษายน 2560

      อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ SMSS
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบสนับสนุน การบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
14 มีนาคม 2560

      EP integrated tour
English Program
Educational and Integrated Tour
8-10 มีนาคม 2560

รวมภาพ -> ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3

      Good bye senior 2017
Good bye senior 2017
นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559
3 มีนาคม 2560

      ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2559
25 กุมภาพันธ์ 2560

      K.R. Open House 2017
K.R. Open House 2017
22 กุมภาพันธ์ 2560

      วันแห่งความภาคภูมิใจ ม.6 ปี 2559
วันแห่งความภาคภูมิใจ นักเรียน ม.6
ปีการศึกษา 2559
20 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพชุดที่ 2 (คลิก)

      เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
10-11 กุมภาพันธ์ 2560
ภาพกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2 (ชุดที่ 1)
ภาพกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2 (ชุดที่ 2)

      โครงการ การบริการทางวิชาการ (ICT)
การอบรม Edmodo สำหรับครูผู้สอน
การอบรม MS Access และ illustrator สำหรับนักเรียน
2 กุมภาพันธ์ 2560

      ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วัดกันทรารมย์ 25 มกราคม 2560

      การนิเทศ กำกับ ติดตาม ระดับสหวิทยาเขต
การนิเทศ กำกับ ติดตาม ระดับสหวิทยาเขต
24 มกราคม 2560

      วันครู 2560
วันครู 2560
16 มกราคม 2560

      โครงการพี่พบน้อง
พี่พบน้อง 2559
26 ธันวาคม 2559

      Merry Christmas & Happy New Year 2017
Merry Christmas & Happy New Year 2017
23 ธันวาคม 2559

      การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ
20 ธันวาคม 2559

      แนะแนวการศึกษา
แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ นักเรียน ม.6
1 ธันวาคม 2559

      รวมพลังแห่งความภักดี
รวมพลังแห่งความภักดี
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1 ธันวาคม 2559

โรงเรียนกันทรารมณ์แปรอักษร (YouTube) CLICK

      ค่าย TU for U
ค่าย TU for U มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25-27 พฤศจิกายน 2559

      รวมพลังแห่งความภักดี
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
22 พฤศจิกายน 2559

      พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
23 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สนามที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์

      น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      งานมุฑิตาจิตคุณครูเกษียณปี 2559
งานมุฑิตาจิตคุณครูเกษียณปี 2559
23 กันยายน 2559 หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์

      พิธีมุฑิตาจิต คุณครูเกษียณ
นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ แสดงมุฑิตาจิต
คุณครูเกษียณอายุราชการ 23 กันยายน 2559

      สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
23 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา

      วันแม่แห่งชาติ 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์

      การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559
ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559

      พิธีเปิดกีฬา สพม.28 ครั้งที่ 6
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ครั้งที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2559

      วันสุนทรภู่ 2559
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559
24 มิถุนายน 2559

      รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เทศบาลกันทรารมย์
24 มิถุนายน 2559

      การอบรมโปรแกรม GSP
อบรมการใช้โปรแกรม GSP ขั้นพื้นฐาน นักเรียน ม.1
27-28 มิถุนายน 2559

      พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
        กิจกรรมยุวกาชาด จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุม โรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานในพิธี นายภาคภูมิ ทวีชัย ร้องผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนกันทรารมณ์

      เยาวชนรักษ์พลังงาน
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดโครงการเยาวชนรักษ์พลังงาน และโครงการยุวชน ประกันภัย ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากศูนย์ บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลฯ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

      พิธีไหว้ครู
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดพิธีไหว้ครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณของครู และ การแสดงตนเป็นศิษย์ของครู ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.40 น. โดยแยกเป็นระดับชั้น และให้นักเรียน ทุกคนได้นำพวงมาลัย และดอกไม้ไหว้ครูที่ปรึกษา

      ค่ายสานฝันครั้งที่ 24
        ศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ ร่วมกับงานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดค่ายพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ภายในค่ายมีกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ การทำโจทย์ข้อสอบ และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ศิษย์เก่ากับรุ่นน้อง

      โครงการอบรมคุณธรรม
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันทรารมณ์ เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าในการเป็นพลเมืองที่ดี ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์

      อบรมครูด้านคุณธรรมจริยธรรม
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าในการสร้างพลเมืองที่ดี ของประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของชาติ ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน กันทรารมณ์

      Open House 2016
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดนิทรรศการ K.R. Open House 2016 ประจำปี การศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ครู และนักเรียนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานมีการ จัดนิทรรศการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตกันทรารมย์ และสถาบันการศึกษา ในเขตอำเภอกันทรารมย์ กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม การแข่งขันการประกวด ร้องเพลง การแสดงละครบนเวที และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

      แสดงความยินดีนักเรียน ม.6
        งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดกิจกรรมวันแห่งความภูมิใจ นักเรียน ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.20 - 09.30 น. ณ บริเวณสนาม หน้าเสาธง โรงเรียนกันทรารมณ์ เพื่อร่วมแสดงความชื่นชมยินดี นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสบความสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา

      พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน
        กิจกรรมยุวกาชาด จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวัน สถาปนายุวกาชาดไทยในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน นายภาคภูมิ ทวีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

      โครงการส่งเสริมอาชีพ
        ฝ่ายกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน "ชีวิตมีคุณค่า ส่งเสริมภูมิปัญญาของชุมชน" ซึ่งเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือชุมชน โดยนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.30-16.00 น. ณ บ้านคูบ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

      พิธีเปิดกีฬาวันครู 59
        คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนกันทรารมณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาวันครูในวัน ศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 07.30 - 10.30 น. โดยร่วมขบวน พาเหรดและเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครู บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียน อนุบาลกันทรารมย์

      ทำบุญตักบาตรปี 58
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2558 และทำบุญปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 07.00-09.25 น. ณ K.R.STAR

      กิจกรรมพี่พบน้อง
        งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมพี่พบน้อง ในวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00-15.30 น. บริเวณหอประชุมใหญ่ โรงเรียนกันทรารมณ์ เพื่อให้รุ่นพี่ศิษย์เก่าได้แนะแนวทางการศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษา และก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการศึกษาต่อ สร้างความรักความ ผูกพันธ์ต่อสถาบัน รวมถึงความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

      กิจกรรมวัน Christmas 2015
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรม วัน Christmas ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ การแสดงทางวัฒนธรรม ของประเทศจีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ และภาษาจีน บนเวที K.R. STARS ระหว่างเวลา 13.00-15.45 น.

      วันพ่อแห่งชาติ
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนกันทรารมณ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประธานในพิธี ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์         วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม และเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อพ่อ

      ค่ายคุณธรรม ม.2
        ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดโครงการเข้าค่ายอบรม คุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง วันที่ 26-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ วัดโนนกุดหล่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

      กิจกรรมวันลอยกระทง
        วัดป่าประชารังสฤษฎดิ์ เทศบาลตำบลกันทรารมย์ ชุมชนคุ้มวัดต่างๆ สถาบัน การศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลกันทรารมย์ และโรงเรียนกันทรารมณ์ ร่วมกันจัด กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทยอันดีงาม ในวันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น.

      พิธีเปิดทองอุไรเกมส์ ครั้งที่ 59
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยจัดพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประธานในพิธีเปิด นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นายอำเภอ กันทรารมย์

      คุณครูเกษียณปี 2558
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดพิธีมุฑิตาจิต คุณครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 จำนวน 7 ท่าน คือ คุณครูจุฬาภรณ์ พรหมบุตร, คุณครูคำนวณ คำวงศ์, คุณครูสุวพิชญ์ คำเพราะ, คุณครูนิตยา ทองคำ, คุณครูเกรียงศักดิ์ ทองศรี, คุณครูเพชรรัตน์ วงศ์ชา และคุณครูศิริลักษณ์ วิทยาภินันท์ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.00-10.20 น. ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง และ K.R.STAR ประธานในพิธี ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

      กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 12.00-15.40 น. ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็น ประธานในพิธีเปิด มีการจัดการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนใน แต่ละระดับชั้น การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแสดงละครทางวิทยาศาสตร์

      กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันพุทธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.00-11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นประธานในพิธีและมอบ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี 2558

      กิจกรรมวันเข้าพรรษา
        เทศบาลตำบลกันทรารมย์ ชุมชนคุ้มวัดต่างๆ และโรงเรียนในเขตเทศบาล ตำบลกันทรารมย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณีไทย ให้บุคลากรและนักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นชาวพุทธ ที่ดี สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อนำต้นเทียนถวายที่วัดในเขตเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 - 14.00 น.

      พิธีเปิดกีฬานักเรียน สพม.28
        โรงเรียนกันทรารมณ์ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

      วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
        กองลูกเสือโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่างเวลา 08.30-09.25 น. ประธานในพิธีนายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

      กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2558
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการรำลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของโลก และฝึกนักเรียนให้กล้าแสดงออก โดยจัดกิจกรรมแต่งกาย เลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย ณ เวที K.R. STAR และการแสดงละคร บนเวที ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่าง เวลา 13.00-15.40น.

      พิธีไหว้ครู 2558
            โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดพิธีไหว้ครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณของครู และการแสดงตน
เป็นศิษย์ของครู ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.20 น.
โดยแยกเป็นระดับชั้น และให้นักเรียนทุกคนได้นำพวงมาลัย และดอกไม้ไหว้ครูที่ปรึกษา

      วันแห่งความภูมิใจ 2557
            งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดกิจกรรมวันแห่งความภูมิใจ
นักเรียน ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 18
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.20 - 09.30 น. ณ บริเวณสนามฟุตบอล
โรงเรียนกันทรารมณ์ เพื่อร่วมแสดงความชื่นชมยินดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ประสบความสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

      K.R. Open House 2015
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดนิทรรศการ K.R. Open House 2015 ประจำปี
การศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ครู
และนักเรียนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานมีการ
จัดนิทรรศการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตกันทรารมย์ กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม
การแข่งขันการประกวดร้องเพลง การแสดงละครบนเวที และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

      กิจกรรมทำบุญตักบาตร
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกันทรารมณ์
ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคาร ที่ 10
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 07.00-09.00 น. ณ K.R.STAR

      พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน
        กิจกรรมยุวกาชาด จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทยในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 น.
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน
ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

      กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
        งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกันทรารมณ์ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระหว่างวันที่ 24-25
มกราคม พ.ศ. 2558 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้จัดพิธีเปิดชุมนุมของผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 07.30 น. และจัดกิจกรรม
บริเวณหอประชุมใหญ่ และ บริเวณเวที K.R.STAR

      กีฬาวันครู 2558
        คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนกันทรารมณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาวันครูในวัน
พฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 07.30 - 10.30 น. โดยร่วมขบวน
พาเหรดและเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครู บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียน
อนุบาลกันทรารมย์

      กิจกรรมวันคริสต์มาส 57
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรม
วันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระหว่าง
เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ เวที K.R.STAR มีกิจกรรมการแสดงดนตรี การแสดง
ละครสั้นการร้องเพลงประสานเสียง และการแสดงของชุมนุมภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
ประธานในพิธีเปิด ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

      พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน 2557
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
ในระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยจัดพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่
26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประธานในพิธีเปิด นายทวี บุญพอ รองนายกเทศมนตรี
ตำบลกันทรารมย์

      วันพ่อแห่งชาติ 2557
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ หอประชุมใหญ่
โรงเรียนกันทรารมณ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประธานในพิธี ดร.เดชชัย ดวงแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
        วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
ยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม และเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อพ่อ

      กิจกรรมพี่พบน้อง
        งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมพี่พบน้อง ในวันที่ 24 ตุลาคม
พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น. โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์
ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 มาให้คำแนะนำและแนะแนวทางในการ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

      วันเกษียณอายุราชการปี 2557
        โรงเรียนกันทรารมณ์จัดงานเกษียณอายุราชการ ให้กับคุณครูที่เกษียณ
อายุราชการ ประจำปี 2557 ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียน
กันทรารมณ์ คุณครูที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่คุณครูจำเนียร บัวแก้ว
คุณครูวิลาวัลย์ เพ็งชัย และคุณครูพรชัย วิทยาภินันท์ ประธานในพิธี
ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28

      กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม
พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.00-11.30 น. ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์
ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นประธานในพิธีและมอบ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี 2557

      สัปดาห์อาเซียน
        กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน และ
ทำพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.
ณ เวที K.R.STAR ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นประธาน
ในพิธี การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เห็น
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา ระบอบการปกครอง และความ
แตกต่างทางเศรษฐกิจ มีการจัดกิจกรรมโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน
ในวิชาอาเซียนศึกษา

      วันภาษาไทยแห่งชาติ
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. ประธานในพิธี
ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ในงานมีการจัดนิทรรศการ
สาธิตการปั้นหม้อ การจักสาน จากวิทยากรท้องถิ่น ขบวนแห่บั้งไฟ ขบวนฟ้อนรำ
บุญบั้งไฟ แห่กัณฑ์หลอน แห่ขันหมาก และแห่นาค

      รำลึกครูกลอนสุนทรภู่
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา
2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการรำลึกถึงสุนทรภู่
กวีเอกของโลก และฝึกนักเรียนให้กล้าแสดงออก โดยจัดกิจกรรมแต่งกาย
เลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย ณ เวที K.R. STAR และการแสดงละคร
บนเวที ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่าง เวลา 13.00-15.30 น.

      พิธีไหว้ครู 2557
        คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยแบ่งเป็น 3 รอบ คือ
คาบที่ 1-2 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.6, คาบที่ 3-4 นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.4,
คาบที่ 5-6 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.5 สถานที่จัดพิธีไหว้ครูหอประชุมใหญ่
โรงเรียนกันทรารมณ์

      ค่ายสานฝันครั้งที่ 22
        งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์
รุ่นจบปีการศึกษา 2554 จัดโครงการพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

      Bang School Tour
        บริษัท GMM TV จำกัด จัดรายการ Bang School Tour ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 14.00-15.00 น. ทาง Bang Channel ได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยศิลปินจาก GMM Grammy แสดงคอนเสิร์ต เล่นเกม และการแสดง บนเวที ดำเนินรายการโดยพิธีกรจาก Bang Channel ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 11.00-15.00 น. ณ K.R.Star และบริเวณใต้ถุนหอประชุม โรงเรียนกันทรารมณ์

      กิจกรรมแชลเลนจ์เดย์
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ์
จัดกิจกรรมตามโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์"
ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บริเวณ
สนามฟุตบอล โรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานในพิธีเปิด นายสมชาย บูรณะ
ปลัดอาวุโส อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

      ค่ายหนังสือเล่มเล็ก
        งานห้องสมุดโรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายหนังสือเล่มเล็ก
ในวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน มีนิสัย
รักการอ่าน และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ การทำหนังสือเล่มเล็ก
ไปบูรณาการใช้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด 317 คน

      Good Bye Senior
        งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรม Good Bye Senior สำหรับ
นักเรียน ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557 ณ หอประชุม โรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่างเวลา 12.00-15.30 น.

      วันแห่งความภูมิใจ ชาวกันทรารมณ์
        งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดกิจกรรมวันแห่งความภูมิใจ
ชาวกันทรารมณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ระหว่างเวลา 08.30 - 09.30 น. ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนกันทรารมณ์
เพื่อร่วมแสดงความชื่นชมยินดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2556 ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

      ตลาดนัดชุมนุม
        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดโครงการตลาดนัดชุมนุมเพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการดำเนินกิจกรรมชุมนุม และ
เผยแพร่ผลงานจากการทำกิจกรรมชุมนุม ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

      English & Scrabble Camp
        กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม English and Scrabble Camp เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และฝึกทักษะ
การเล่นเกม Scrabble ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น.

      การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
        อำเภอกันทรารมย์และองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันจัดกิจกรรม
คุณธรรมนำชีวี ของดีกันทรารมย์ ชื่นชมวัฒนธรรมนานาชาติ ณ โรงเรียน
กันทรารมณ์ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ. 2557 ในงานมีการจัด
นิทรรศการ การขายสินค้า การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

      กีฬาภายใน ครั้งที่ 57
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาและคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 57 ประจำปีการศึกษา
2556 ในระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และได้จัดพิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬาภายใน ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลกันทรารมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

      กิจกรรมวัน Christmas 2013
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรม
วัน Christmas ประจำปีการศึกษา 2556 มีการแข่งขันเกม Crossword,
การประกวด Christmas Card, การแสดงละครสั้น, ร้องเพลงประสานเสียง
และการแสดงดนตรีบนเวที K.R. STARS ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เวลา 12.00-15.45 น.

      สอบธรรมสนามหลวง
        สนามหลวงแผนกธรรม ได้กำหนดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
ทำการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เวลา 3 ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา 08.30 น. ช่วงบ่ายสอบ
วิชาธรรม พุทธ และวินัย วิชาละ 50 นาที เริ่มสอบเวลา 13.00 น. เป็นข้อสอบแบบ
ปรนัยเลือกตอบ โดยใช้สนามสอบโรงเรียนกันทรารมณ์

      โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
        ศูนย์พัฒนาคุณธรรมพระราชกิตติรังษี (ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ)
จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุม
โรงเรียนกันทรารมณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน
และรู้จักนำหลักธรรม ไปใช้ในการดำเนินชีวิต

      โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย
        คณะกรรมการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA ส่วนกลาง) ได้เข้าตรวจติดตาม
โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย และสอบถามข้อมูลการดำเนินงาน ผู้บริหาร
ครูแกนนำ และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.

      สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน
        คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนกันทรารมณ์ เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม พร้อมจัดการเรียนรู้คุณธรรมแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาเครือข่าย "บวร/บรม" ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 (5 วัน 4 คืน) ณ สถาบันพุทโธโลยีภาวนา ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

      สัมมนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
        ฝ่ายวิชาการโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการประชุมสัมมนาทบทวน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เพื่อให้ครูตระหนัก ถึงบทบาทของครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าใจเป้าหมายและวิธี ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างถูกต้องเหมาะสมและทันสมัย

      วันสุนทรภู่ 56
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมบูชาครูกลอนสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของไทย และกวีเอกของโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 12.30 - 15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ และเวที K.R. STAR โดยจัดการแสดงบนเวที และการประกวดตัวละคร ในวรรณคดีไทย

      วันต่อต้านยาเสพติดโลก 56
        วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามมติ ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด และการค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นที่ระลึกแก่การถอนสัมปทานการค้าฝิ่น โดยนายอำเภอหลิน เจ๋อสวี ตำบลหู่เหมิน มณฑลกวางตุ้ง ก่อนสงครามฝิ่นครั้งแรก ในประเทศจีน

      โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย PEA
        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมตามโครงการ
"บันทึกนักประหยัดตัวน้อย" ให้กับนักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ จำนวน 250 คน
ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนกันทรารมณ์ และ K.R. STAR
        การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ (คลิก)

      ค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4
        ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จัดโครงการ เข้าค่าย อบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และระดับมัธยม
ศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมใหญ่
โรงเรียนกันทรารมณ์

      วันไหว้ครู 56
        โรงเรียนกันทรารมจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนกันทรารมณ์
ผู้เป็นประธานในพิธี นายเดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
        รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนในวันไหว้ครู (คลิก)

      โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย (2556)
        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ "บันทึกนักประหยัดตัวน้อย" ประจำปี 2556 ตามแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping : OM) และดำเนินการในขั้นตอน Expect to see ขั้นที่ 1-12 ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ์
        โรงเรียนกันทรารมณ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ "บันทึกนักประหยัดตัวน้อย" เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นแกนนำในการรณรงค์ประหยัด พลังงานจากพื้นที่ระดับครัวเรือนและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน

      วันวิสาขบูชา (2556)
        งานชุมชนโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ และตระหนักถึง ความสำคัญ ของวันวิสาขบูชา โดยจัดกิจกรรม ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 คาบเรียนที่ 6 - 7 ณ วัดกันทรารมย์

      พี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย (2556)
        ศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ ร่วมกับงานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดค่ายพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ภายในค่ายมีกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ การทำโจทย์ข้อสอบ และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

      เติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 17 (2556)
        งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โดยนักศึกษา
แพทย์ ชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 จำนวน 68 คน ดำเนินโครงการเติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่
ครั้งที่ 17 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 จำนวน 89 คน ระหว่าง
วันที่ 24-30 มีนาคม พ.ศ. 2556 (7 วัน 6 คืน) ณ โรงเรียนกันทรารมณ์

      Good Bye Sernior (2555)
        งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมตามโครงการ Good Bye Senior สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่างเวลา 14.00-16.30 น.

      วันแห่งความภาคภูมิใจ (2556)
        งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดพิธีแสดงความยินดีให้กับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกันทรารมณ์ ที่ประสบความสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พิธีจัดขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

      ค่ายรักการอ่าน (2556)
        งานห้องสมุดโรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดกิจกรรม ค่ายรักการอ่าน ในระหว่าง วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยมีคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 180 คน คณะวิทยากร คือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ และคณะครูจากโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

      กิจกรรมวันครู 2556
        สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา อำเภอกันทรารมย์ กลุ่ม CEO ได้จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม พ.ศ. 2556 มีกิจกรรม การแข่งขันกีฬา ระหว่างทีมดาวเหนือ และดาวใต้ พิธีทำบุญ ตักบาตร พิธีรำลึก พระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีเด่น และสังสรรค์พาแลงวันครู

      พิธีทำบุญตักบาตร (2556)
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2555 ในระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยจัดพิธี ณ K.R. STAR และบริเวณถนนหน้าอาคาร 2

      กีฬาภายใน 2555
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ในระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

      วัน Christmas ปี 2555
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวัน Christmas ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีการแข่งขันเกม Crossword, การประกวด Christmas Card, การประกวด Spelling Bee, การแสดงละครสั้น, การแข่งขัน Story Telling, ร้องเพลงประสานเสียงวัน Christmas, The ASEAN Way และ กิจกรรมการแสดงบนเวที K.R. STARS ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 12.00-15.45 น.

      ประชุมผู้ปกครอง 2555
        ฝ่ายพัฒนานักเรียน โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนกันทรารมณ์ โดยภาคเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ม.1 ถึง ม.3 และภาคบ่ายเป็นการผู้ปกครองนักเรียน ม.4 ถึง ม.6

      วันพ่อแห่งชาติ 2555
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประธานในพิธี ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
        วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม และเพื่อให้ลูก ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ

      ค่ายคุณธรรม ม.1 (2555)
        ฝ่ายพัฒนานักเรียน โรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดโครงการเข้าค่าย คุณธรรมจริยธรรมให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมโรงเรียน กันทรารมณ์

      ด้วยรักและผูกพัน (2555)
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมเลี้ยงรับส่งบุคลากร ในชื่องานด้วยรัก และผูกพัน ท่านมาเราดีใจ ท่านไปเราคิดถึง ในช่วงเย็นของวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน

      สัปดาห์อาเซียน (2555)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ
สัปดาห์อาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง
ในการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 มีการจัด
กิจกรรมบนเวที นิทรรศการประวัติความเป็นมาของอาเซียน การแสดงประจำชาติ
ของประเทศสมาชิก และการประกวดแต่งกายในชุดประจำชาติในกลุ่มอาเซียน

      วันแม่แห่งชาติ 2555
โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันอาทิตย์
ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ ดร.เดชชัย ดวงแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์เป็นประธานในพิธี

      วันเข้าพรรษา 2555
เทศบาลตำบลกันทรารมย์ ชุมชนคุ้มวัดต่างๆ ร่วมกับโรงเรียนกันทรารมณ์
จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย ให้บุคลากร
และนักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นชาวพุทธที่ดี สามารถปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้อง จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อนำต้นเทียน
ถวายที่วัดในเขตเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555
เวลา 09.00 - 13.00 น.

      พิธีเปิดกีฬา สพม.28 (2555)
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน และกีฬาบุคลากรของ สพม.28 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2555 และจัดพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

      พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน (2555)
ธนาคารออมสินและโรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียน ระหว่างธนาคารออมสิน และ
โรงเรียนกันทรารมณ์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ บริเวณหน้า
ธนาคารโรงเรียน (อาคาร 3)

      วันสุนทรภู่ 2555
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการระลึกถึงสุนทรภู่กวีเอก
ของโลก และให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถทางทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกันทรารมณ์ จึงจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ในระหว่าง
วันที่ 18-26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ จัดกิจกรรมแต่งกายเลียนแบบตัวละครใน
วรรณคดีไทย ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ เวที K.R. STAR เวลา 13.00-15.00 น.

      ผู้นำเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน (2555)
โรงเรียนกันทรารมจัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการผู้นำเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อลดการใช้พลังงานในโรงเรียนและที่บ้าน ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555
ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ ชมภาพกิจกรรมคลิกที่รายละเอียด

      วันไหว้ครูปี 2555
โรงเรียนกันทรารมจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ ชมภาพกิจกรรม
คลิกที่รายละเอียด

      วันวิสาขบูชา พุทธชยันตี 2555
ฝ่ายพัฒนานักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา พุทธชยันตี
ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่วัดกันทรารมย์
ระหว่างเวลา 14.00 - 16.30 น.

      ค่ายสานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 (2555)
งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ และศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์
ปีการศึกษา 2552 จัดโครงการค่ายพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20
ระหว่าง วันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนกันทรารมณ์

      English & Scrabble Camp (2555)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม English Camp และ Scrabble Camp
ในระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวน 140 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว (ชมภาพกิจกรรมคลิกที่รายละเอียด)

      วันครู (2555)
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอำเภอกันทรารมย์ กลุ่ม CEO ร่วมกับ
โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม
พ.ศ. 2555 มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างทีมครูเหนือและทีมครูใต้ การแสดง
ผลงานทางวิชาการ พิธีทำบุญ ตักบาตร พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตร
ครูดีเด่น และสังสรรค์พาแลงวันครู

      น้ำดื่มโรงเรียนกันทรารมณ์ (2555)
          โรงเรียนกันทรารมณ์ได้ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำดื่ม ชนิดอุตสาหกรรมบรรจุขวด มาตรฐาน ระบบรีเวอสออสโมซีส ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต ระบบมาตรฐาน สูงสุด เพื่อใช้ผลิตน้ำดื่มภายในโรงเรียนและบริการชุมชน
          การบริหารจัดการในลักษณะบริษัทจำลอง "บริษัทน้ำดื่มชลทิพย์ จำกัด" โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมการตั้งชื่อน้ำดื่มและได้ชื่อน้ำดื่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ "น้ำดื่มชลทิพย์" ใช้เป็นชื่อเรียกและพิมพ์ข้างขวดภาชนะบรรจุ โดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจาก บริษัทเกื้อกูล วอเตอร์ซัพพลาย จำกัด และมอบรางวัลในเช้าวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

      กิจกรรม Christmas 2011 (2554)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรม Christmas
ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 22-30 ธันวาคม 2554 และมีกิจกรรมการแสดงบนเวที
K.R.STARS ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 12.00-15.30 น.

      กีฬาภายใน 2554
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนกันทรารมณ์ ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
ระหว่าง วันที่ 13-15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ชมภาพกิจกรรมคลิกที่รายละเอียด

      ทำบุญตักบาตร (2554)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรม
ทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวโรกาสมหามงคล 5 ธันวาคม 2554
ในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ K.R. STAR

      วันพ่อแห่งชาติ 2554
ฝ่ายพัฒนานักเรียน โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวโรกาสมหามงคล 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์

      กิจกรรมวันลอยกระทง (2554)
วัดประชารังสฤษฎดิ์ เทศบาลตำบลกันทรารมย์ ชุมชนคุ้มวัดต่างๆ โรงเรียน อนุบาลกันทรารมย์ และโรงเรียนกันทรารมณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทยอันดีงาม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00 - 13.00 น.

      งานเกษียณอายุราชการและย้ายตำแหน่งใหม่ (2554)
โรงเรียนกันทรารมณ์จัดงานเกษียณอายุราชการและครูย้ายตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 30 กันยายน 2554 คุณครูที่เกษียณอายุราชการ คุณครูสายหยุด จันทร์ไทย คุณครูพีระ บัวทอง คุณครูสุวิทย์ เจตนา ครูที่ย้ายตำแหน่งใหม่คุณครูสนั่น ประเสริฐศรี

      วันเยาวชนแห่งชาติ 2554
          ฝ่ายพัฒนานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดงาน วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2554 ในวันที่ 16 กันยายน 2554 ณ K.R.STAR ระหว่างเวลา 12.30 - 15.40 น. ในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดวงดนตรี ร้องเพลงประกอบหางเครื่อง และ การประกวดวาดภาพ

      วันแม่ปี 2554
โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554 ในวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ นายพิศิษฐ์ ผลาชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

      ประเพณีแห่เทียนพรรษากันทรารมย์ 2554
เทศบาลตำบลกันทรารมย์ ชุมชนคุ้มวัด และโรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 น. โรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดขบวนนางรำ และนักเรียนร่วมขบวนแห่ประจำคุ้มวัดต่างๆ ชมภาพกิจกรรมคลิกที่รายละเอียด

      กิจกรรมวันสุนทรภู่ (2554)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ทางวัฒนธรรมระดับโลกเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิต และผลงานของสุนทรภู่ ให้แพร่หลายในหมู่เยาวชน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ K.R. STAR เวลา 12.00-15.30 น.

      วันไหว้ครู (2554)
ฝ่ายพัฒนานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนกันทรารมณ์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความเคารพต่อครูผู้ให้ความรู้แก่ศิษย์

      วันงดสูบบุหรี่โลก (2554)
ฝ่ายพัฒนานักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ งานต่อต้านยาเสพติด ได้จัดกิจกรรม รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยจัดให้นักเรียน ม.4 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และงดสูบบุหรี่ ในเขตเทศบาลกันทรารมย์ และประกวด จัดป้ายนิเทศต่อต้านยาเสพติด

      อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4 (2554)
ฝ่ายพัฒนานักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์

      พิธีเปิดกีฬาวันครู (2554)
โรงเรียนกันทรารมณ์ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู และสมาคมผู้บริหาร อำเภอกันทรารมย์ กำหนดจัดงานวันครู ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ โรงเรียนกันทรารมณ์ ชมภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครู คลิกที่รายละเอียด

โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1280 x 720 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com