รายชื่อนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาช่างปักด้วยมือ (ม.3 รวม) (ง23224)
.
ͧ
Ţ
ʡ
1
26445
.3
8
13
ԷԪԹѡ
2
26523
.3
10
17
ʹപ
3
26524
.3
10
18
͡ҹ
4
26573
.3
11
24
ҧԾʴ
5
26580
.3
11
31
ó
6
26586
.3
11
38
ѷøԴԭѡ
7
26588
.3
11
40
ѵ