Kanthararom School [ Home ]

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ์ กับผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ (31/05/2560)

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพโดยครูกิตติยาภรณ์  แน่นดี และทีมงานประชาสัมพันธ์ (facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกันทรารมณ์)