เมนูหลัก

· หน้าแรก
· Oxford English Testing
· ECHO English
· ENG 24
· DLIT Classroom
· ใบความรู้/แบบทดสอบ
· การศึกษาและวิชาการ
· กิจกรรมในโรงเรียน
· ความภาคภูมิใจ
· กรอกข้อมูล ก.พ.๗
· ประกาศเจตจำนงสุจริต
· เลือกวิชาเลือก 2/60
· กิจกรรมลดเวลาเรียน 2/60
· ตารางเรียน ตารางสอน 2/60
· รับสมัครนักเรียนใหม่
· BookMark (1/59)
· ประกาศผลการเรียน 2/60
· ผลการเรียน ปพ.1 (2/59)
· 0, ร, มส (5 มิ.ย. 60)
· งานวัดผลครู
· งานประกันคุณภาพ
· แบบคำร้องวิชาการ
· รวมเอกสาร/พิมพ์เกียรติบัตร
· คณะครู ก.ร. ปี 2558
· ระบบสมาชิก

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 21
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่


เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
นักเรียน ม.1, ม.2 และ ม.3 (คลิกที่นี่)


รายชื่อนักเรียนที่ไม่จบการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อ ม.3 (คลิกที่นี่)         รายชื่อ ม.6 (คลิกที่นี่)

ID Plan โรงเรียนกันทรารมณ์
1) ปก ID Plan (001.docx)       2) ID Plan และตัวอย่าง (002.doc)
MS Word (คลิกขวา Save As)
SAR แบบรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอนปีการศึกษา 2560 (MS Word)
ไฟล์ตัวอย่าง ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม (คลิกขวา Save As)

งานโสตฯ 2561
แบบฟอร์มบันทึกขอใช้ห้องโสตทัศนศึกษา (21 พ.ค. 61)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง 2561
ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ ประกวดราคาซื้อ โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน (22 ก.พ.61)
ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน (13 ก.พ.61)

คำสั่ง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่งแม่บท ปีการศึกษา 2560 - PDF (คลิกที่นี่)
ปฏิทินปฏิบัติงาน 2560 (วิชาการ) Microsoft Word (DOC) - (คลิกขวา Save As)

งานแผนงาน
ตัวอย่างแบบรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอนปีการศึกษา 2560 (MS Word) - (คลิกขวา Save As)
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2561 - 2564 (MS Word) - (คลิกขวา Save As)
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (Excel) - (คลิกขวา Save As)
แบบประเมินโครงการ ปีงบประมาณ 2561 (MS Word) - (คลิกขวา Save As)

แบบรายงานโครงการ (MS Word)
การเข้าค่าย การจัดอบรม การแข่งขันกีฬา กิจกรรมวันสำคัญ (คลิกขวา Save As)
กิจกรรมที่มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (คลิกขวา Save As)
กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ (คลิกขวา Save As)
โครงการทัศนศึกษาเรียนฟรี 15 ปี (คลิกขวา Save As)
เอกสารงานวิชาการ และเอกสารอื่นๆ
ผลการสอบแก้ตัว ไฟล์ PDF (วิชาการ)
ม.1 (คลิก) ม.2 (คลิก) ม.3 (คลิก) ม.4 (คลิก) ม.5 (คลิก) ม.6 (คลิก)
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ (ระดับภาค)
2560 2559 2558 2557 2556 2555
      พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน ม.3 และ ม.6
ปีการศึกษา 2560
23 กุมภาพันธ์ 2561

      ติว O-NET ม.6
ติว O-NET ม.6
5-22 กุมภาพันธ์ 2561

      การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน
การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน
20 กุมภาพันธ์ 2561

      เดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ
เดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ
15 กุมภาพันธ์ 2561

      K.R. Open House และตลาดนัดชุมนุม
K.R. Open House และตลาดนัดชุมนุม
14 กุมภาพันธ์ 2561

      เข้าค่ายกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2
เข้าค่ายกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2
9-10 กุมภาพันธ์ 2561

      พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาด
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
กิจกรรมยุวกาชาด
9 กุมภาพันธ์ 2561

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

· กิจกรรมชุมนุม
· คะแนนพฤติกรรม

การควบคุมภายใน

· แบบประเมินการควบคุมภายใน

คำคม/ความรู้

บนเส้นทางที่ยาวไกล ยังมีขวากหนามมากมาย
สุภาษิตจีน

กิจกรรมในโรงเรียน

· การนิเทศสหวิทยาเขตกันทรารมย์
· พิธีทำบุญตักบาตร
· Big Cleaning Day
· กิจกรรมรักการอ่าน
· ติว O-NET ม.3
· แนะแนว ม.6
· วันครู 2561
· ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโดมบริเวณหน้าเสาธง
· กีฬาภายใน 2560
· กิจกรรมวันคริสต์มาส 2017
· พิธีมอบรางวัลกิจกรรมวันคริสต์มาส
· การพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
· K.R. IDOL 2560
· พิธีมอบรางวัล การแข่งขันกีฬา 2560
· วันวชิราวุธ

สถิติการเข้าชม

สถิติตั้งแต่ กันยายน 2546

จำนวนครั้งการเข้าชม
รวมทั้งหมด : 43135589
วันนี้ : 577
เมื่อวาน : 1950

โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1280 x 720 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com